Dňa 8. júla pani Elis Marcal, prezidentka E.C.C.O. pricestovala do Bratislavy, aby v prednáškových priestoroch Mirbachovho paláca prednášala študentom Vysokej školy výtvarných umení – odbor reštaurovanie, o cieľoch,vízii a aktuálnej činnosti E.C.C.O.