Odborná porota súťaže Cena prof. Karla Veselého 2023 nominovala v kategórii FUNKCIA

  • Reštaurovanie vybraných predmetov, vyrobených technikou filigrán (Reštaurátor Miloslav Drevo, DiS)

  • Reštaurovanie historickej knižnej väzby – Biblia Kralická šestidílná (Reštaurátor Mgr. Radovan Blaho)

  • Reštaurovanie tlačného snehového pluhu šípového SP 113 (Reštaurátor Mgr. Peter Kallo)