Odborná porota súťaže Cena prof. Karla Veselého 2023 nominovala v kategórii PRIESTOR

  • Reštaurovanie plastiky archanjela Michala bojujúceho s drakom (Reštaurátor Stanislav Kožela, akad. soch.)

  • Reštaurovanie Svätostánku so sochárskou výzdobou a obetného stola z rímskokatolíckeho kostola sv. Martina v obci Bošany (Reštaurátor Mgr. art. Martin Mikuláš)

  • Reštaurovanie oltára z kaplnky hradu Ľupča (Reštaurátori Jozef Dorica, akad. Mal, Dušan Hagara, akad. Soch.)