Odborná porota súťaže Cena prof. Karla Veselého 2023 nominovala v kategórii PLOCHA

  • Reštaurovanie interiéru a exteriéru rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne (Reštaurátori Mgr. art. Michal Pleidel, Mgr. art. Andrej Krchňák, Mgr. art. Tomáš Kružlík, Miroslav Šurin, akad. mal.)
  • Reštaurovanie liturgickej barokovej zástavy zo Zborova (Reštaurátorka Mgr. art. Ludmila Zozuľáková)
  • Reštaurovanie dvoch z 13 obrazov Kalvárie v Modrom Kameni (Reštaurátor Mgr. art. Štefan Kocka)

Partnerom súťaže Cena prof. Karla Veselého 2023 v kategórii PLOCHA je spoločnosť KEIMFARBEN