V piatok 8.12.2023 boli odovzdané ceny víťazom súťaže Cena prof. Karla Veselého 2023

Kategória PLOCHA

Víťazom súťaže Cena prof. Karla Veselého 2023 v Kategórii PLOCHA sú Mgr. art. Michal Pleidel, Mgr. art. Tomáš Kružlík, Mgr. art. Andrej Krchňák, a Miroslav Šurin, akad. mal. za reštaurovanie interiéru a exteriéru rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne.

Partnerom súťaže Cena prof. Karla Veselého 2023 v kategórii PLOCHA je spoločnosť KEIMFARBEN

2. miesto

Mgr. art. Ludmila Zozuľáková za reštaurovanie liturgickej barokovej zástavy zo Zborova

3. miesto

Mgr. art. Štefan Kocka za reštaurovanie dvoch z 13 obrazov Kalvárie v Modrom Kameni

Kategória PRIESTOR

Víťazom súťaže Cena prof. Karla Veselého 2023 v Kategórii PRIESTOR je Stanislav Kožela, akad. soch za reštaurovanie plastiky archanjela Michala bojujúceho s drakom

2. miesto

Mgr. art. Martin Mikuláš za reštaurovanie Svätostánku so sochárskou výzdobou a obetného stola z rímskokatolíckeho kostola sv. Martina v obci Bošany

3. miesto

Jozef Dorica, akad. mal., Dušan Hagara, akad. soch. za reštaurovanie oltára z kaplnky hradu Ľupča

Kategória FUNKCIA

Víťazom súťaže Cena prof. Karla Veselého 2023 v Kategórii FUNKCIA je Mgr. Radovan Blaho za reštaurovanie historickej knižnej väzby – Biblie Kralická šestidílná

2. miesto

Miloslav Drevo, DiS za reštaurovanie vybraných predmetov, vyrobených technikou filigrán

3. miesto

Mgr. Peter Kallo za reštaurovanie tlačného snehového pluhu šípového SP 113

Kategória HLASOVANIE VEREJNOSTI

Víťazom súťaže Cena prof. Karla Veselého 2023 v Kategórii HLASOVANIE VEREJNOSTI je Miloslav Drevo, DiS za reštaurovanie vybraných predmetov, vyrobených technikou filigrán