Vážení členovia Komory reštaurátorov,

predstavenstvo KR Vás opätovne vyzýva, aby ste kancelárii KR zaslali Vaše návrhy na udelenie Ceny prof. Karla Veselého za reštaurovanie ukončené v rokoch 2014 aj v roku 2015.

Kancelária KR dosiaľ eviduje návrhy na ocenenie:

Mgr. art. Štefana Kocku za reštaurovanie rozsiahlej zbierky mortuárií  Stredoslovernského múzea v Banskej Bystrici;

Mgr. art. Tomáša Kucmana a Mgr. art. Petra Koreňa za reštaurovanie románskej rotundy Všetkých svätých  v Dechticiach;

Akad. soch. Dušana Hagaru a Mgr. art. Miroslava Slúku za reštaurovanie Loretánskej kaplnky v Kostole sv. Barbory v Žiline;

Soňu Poórovú za reštaurovanie tapisérie P. P. Rubens: Odovzdávanie odznakov zo zbierky SNM.

Kancelária Komory reštaurátorov