Vážení členovia Komory reštaurátorov, v čase od 9.-13.4.2013 sa v rámci veľtrhu Coneco uskutoční po prvýkrát výstava Pamiatky. Komora reštaurátorov je jedným z troch garantov tejto výstavy. Predstavenstvo KR sa vzhľadom na krátkosť času a na skutočnosť, že na túto prezentáciu neboli plánované žiadne finančné prostriedky, rozhodlo použiť výber z už existujúcich bannerov z výstavy Umenie reštaurovania II. V rámci tohoto podujatia odznie aj päť prednášok členov KR.

Každý člen KR môže navštíviť výstavu Coneco zdarma ak si vstupenku, opečiatkovanú Komorou reštaurátorov, vyzdvihne v kancelárii KR. Termín pre vyzdvihnutie voľných vstupeniek upresníme do 7 dní. Vstupenka je platná iba vtedy, ak sa vyplní aj zadná strana s menom a priezviskom člena KR (návštevníka).

V stánku KR bude možné prezentovať krátke (do 20 min) videá z procesu reštaurovania. Ak máte nejaké zaujímavé k dispozícii, prosím dajte nám vedieť.

Predstavenstvo KR