Dovoľujeme si upozorniť riadnych členov KR, že valným zhromaždením KR bolo dňa 15.5.2012 navýšené členské na 100,00 EUR. Platby auztorizovaných reštaurátorov (120,00EUR) a spolupracujúcich osôb (37,50 EUR) zostávajú nezmenené rovnako ako výška odvodového príspevku (minimálne 30,00 EUR) a poistného (23,00 alebo 54,00 EUR, spoločnosti 38,00EUR).

Kancelária KR