Vážený členovia KR,

valné zhromaždenie sa bude konať na tradičnom mieste, Ústav vzdelávania a služieb) v pondelok, 29. apríla 2013 od 9:00hod.

Pozvánku s programom dostane každý člen KR emailom.

Kancelária KR