Vážení členovia Komory reštaurátorov,

platby členských poplatkov je potrebné hradiť prevodným príkazom!

Ak platby realizujete vkladom na účet Komory reštaurátorov je potrebné ku každej platbe pripočítať 1,50 €, čo je poplatok, ktorý si účtuje banka a systém u Vás eviduje nedoplatok.

Hotovostný vklad do Komory reštaurátorov je možné bez poplatku uskutočniť v kancelárii KR v úradných hodinách.