Vážení členovia Komory reštaurátorov,
webová stránka KR – www.restauro.sk – bola aktualizovaná, prosím skontrolujte svoje údaje
v zozname členov a v zozname špecializácií.
V prípade, že Ste zistili nesprávny údaj prosím obratom informujte kanceláriu KR.

Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.
Kancelária KR