Skúšobný senát pre pridelenie dočasných osvedčení a riadnych osvedčení na špecializácie reštaurovania: 9. novembra 2015 o 9:00 v kancelárii KR

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR najneskôr 9. septembra 2015.

 

Skúšobný senát pre pridelenie autorizačných osvedčení na špecializácie reštaurovania: 9. novembra 2015 o 9:00 v kancelárii KR

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR najneskôr 16. septembra 2015.