Vážení členovia Komory reštaurátorov,

28. júla sme dostali ďakovný list od prezidentky E.C.C.O., pani Susan Corr, za  prejavenú ústretovosť Komory reštaurátorov, poskytnutie priestoru kancelárie pre predsedníctvo E.C.C.O., za spoluorganizáciu valného zhromaždenia a možnosť zúčastniť sa prednášok nášho seminára o reštaurovaní.

List prikladáme.

EW.C.C.O. General Assembly in Bratislava

GA Bratislava 2015 Thanks to Komora