Vážení návštevníci webovej stránky, v novej zložke „Informácie pre členov KR“ zverejňujeme tematický celok „Ochrana profesie“ s dokumentami dokladujúcimi naše kroky v rokoch 2014 – 2015:

1. Protiprávne reštaurovanie Pamiatkovým úradom SR;

2. Protiprávne reštaurovanie Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave;

3. Aktuálny legislatívny proces – reštaurátorský biznis za zodpovednosť a prostriedky štátu.