Keď sme svedkami nedávnych ničivých povodní v Nemecku, Belgicku, Luxembursku a Rakúsku, cítime hlbokú účasť so všetkými, do osobných a profesionálnych životov ktorých ničivý živel zasiahol. Tieto udalosti nás uisťujú o krehkosti opatrovaného kultúrneho dedičstva, ohrozeného strašnými dôsledkami klimatickej zmeny.

Zo srdca si želáme, aby ďaľšie dni bolo lepšie, dúfame, že odstraňovanie škôd začne rýchlo, ľudia sa rýchlo budú môcť vrátiť do svojich obydlí a znovu nadobudnúť pocit príslušnosti k domovu. Poučme sa z týchto okamihov o prchavosti našich životov. Inšpirujme sa tými, ktorí trpeli a teraz už pracujú pre svoje rodiny a komunity ; im všetkým vyjadrujeme svoj hlboký obdiv.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za ich pomoc a podporu a vyzývame všetkých konzervátorov-reštaurátorov, aby poskytli svoje skúsenosti v rôznych oblastiach kultúrneho dedičstva. Informácie a logistickú podporu ohľadom postihnutých lokalít, pamiatok a umeleckých diel je možné získať v národných asociáciách VDR,APROA a ÖRV, členov E.C.C.O. a Restauratoren Nederland.

 

Elis Marcal, Prezident E.C.C.O.