Milí kolegovia a priatelia,
už tretíkrát oslavujeme „Európske dni konzervovania- reštaurovania“ – tentokrát vo virtuálnom móde.
Napriek ťažkostiam a výzvam ktoré nám všetkým priniesol tento rok, radi by sme znovu pozvali rozsiahlu E.C.C.O. komunitu, aby po celej Európe zdieľala svoje pracoviská, kolegov, ktorí ju inšpirujú každý deň, inšpirujúce príklady dobrej profesionálnej praxe vo vašom odbore špecializácie, ako aj relevantnosť našich vedomostí a zručností pri lepšej starostlivosti o naše pamiatky udržateľným a zodpovedným spôsobom.
Pandémia nám priniesla mnoho neistôt a niektoré prekážky pri napĺňaní našej úlohy pre spoločnosť, takže vás pozývame zdieľať tieto momenty a inovatívne spôsoby, ktorými sa vám darí plniť vaše ciele a realizovať vaše projekty.
Nabádame vás k hrdosti na váš prínos na vašom vlastnom pracovisku a vo vašej komunite. Pamätajte, že tieto ťažké časy tiež ukázali, že kultúrne dedičstvo je jedným z podstatných pilierov pre pohodu nás všetkých a že práca konzervátorov-reštaurátorov je v starostlivosti oň podstatná.
Prizývaním našich miestnych komunít, partnerov a priateľov, aby lepšie spoznali našu prácu a jej zmysel, podporujeme kultúrne povedomie voči etickej pamiatkovej starostlivosti.
Výbor E.C.C.O. sa teší, že o vás bude počuť a je pripravené šíriť všetky vaše nadchádzajúce podujatia a relevantné informácie, ktoré by ste chceli zdieľať.
V mene E.C.C.O.komunity vás s radosťou všetkých vítame a prajeme vám čo najšťastnejší a najplodnejší týždeň osláv konzervovania-reštaurovania.
V mene výboru E.C.C.O.
Elis Marçal
Prezidentka E.C.C.O.

Pridaj komentár