Na základe NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/695

z 28. apríla 2021, ktorým bol zriadený program HORIZON EUROPE – rámcový program pre výskum a inovácie, Európska komisia 20.januára 2022 zverejnila grantovú výzvu

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-08 pod názvom Náprava vplyvov klimatickej zmeny a prírodných faktorov na kultúrne dedičstvo.

Predložené projekty by mali doručiť najmä nasledovné očakávané výsledky :

·         Prispeť k zachovaniu a ochrane európskeho kultúrneho dedičstva pred vplyvmi klimatickej zmeny a živelných katastrof…

·         Navrhnúť a validovať inovatívne a udržateľné stratégie ochrany kultúrneho dedičstva pred vplyvmi klimatickej zmeny, živelných katastrof a emisií

Uzávierka termínu pre podávanie grantových projektov je 22.apríla 2022 17: 00.

Viac informácií nájdete tu : Výzva HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-08