Vážené kolegyne a kolegovia,

menom Slovenskej národnej knižnice si Vás dovoľujem pozvať na
II. ročník medzinárodnej konferencie Remeslo a kniha,
ktorá sa uskutoční v termíne 31. marca – 02. apríla 2020 v priestoroch sídelnej budovy Slovenskej národnej knižnice na Námestí J. C. Hronského 1 v Martine.

Konferencia je primárne určená pre odborníkov a odbornú verejnosť. Vítaní sú aj študenti stredných a vysokých škôl z oblastí reštaurovania a konzervovania knižných dokumentov.

Na konferencii budú prezentované výsledky so zameraním na:
• konzervátorské a reštaurátorské zásahy,
• reverzibilitu verzus trvalé ošetrenie,
• multidisciplinárnu spoluprácu,
• výskum a nové technológie v oblasti reštaurovania a konzervovania,
• problematiku sprístupňovania a využitia písomného kultúrneho dedičstva.

Svoj záujem o účasť na konferencii prosím potvrďte vyplnením online-prihlášky na adrese http://snk.sk/sk/13-informacie-pre/1394-registracia-2020-registration-2020.html alebo zaslaním vyplnenej prihlášky v pdf formáte (v prílohe) na kontaktnú adresu remesloakniha@snk.sk

Registrácia uchádzačov :
• prezentujúci do 31. decembra 2019,
• účastníci bez príspevku do 30. januára 2020
Ďalšie informácie o konferencii sú k dispozícii na webovej stránke www.snk.sk , otázky posielajte na adresu remesloakniha@snk.sk
Za každé zdieľanie našej konferencie budeme veľmi vďační.

S pozdravom organizačný tím konferencie Remeslo a kniha

Ochrana fondov
Tel.: + 421 43 245 1259

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin http://www.snk.sk/

Pridaj komentár