Uzávierka/deadline pre podanie žiadosti do jesenného skúšobného senátu KR: pondelok, 17. septembra 2018;

  • I. kolo (bez účasti žiadateľov) skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 8. októbra 2018;
  • II. kolo skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 29. októbra 2018.