Vo štvrtok 2. apríla 2015 rtvs:1 odvysielala reláciu Reportéri, ktorej časť

Kam vrhá oltár tieň

bola venovaná spôsobu reštaurovania hlavného oltára Kostola sv. Jakuba v Levoči Pamiatkovým úradom SR.

Dosiaľ je dostupná na: www.rtvs.sk/televizia/archiv/7814/62428.

Listinné materiály k tejto téme zverejníme na tejto stránke po 26. apríli 2015.