Vážení členovia Komory reštaurátorov, pripomíname splatnosť
1% odvodu za rok 2014 – minimálne 30,00 EUR
a poistného (23,00 alebo 54,00€ a 38,00€ za s.r.o.) na obdobie 17. 7. 2015–16. 7. 2016
do 15. apríla 2015.
Kancelária KR