Vážení členovia Komory reštaurátorov, prikladáme pozvánku na veľmi zaujímavý pracovný seminár v priestoroch výstavy v suteréne Bratislavského hradu.

Pozvánka na seminár