Skúšobný senát pre pridelenie dočasných osvedčení a riadnych osvedčení na špecializácie reštaurovania:

4. mája 2015 o 9:00 v kancelárii KR

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR najneskôr 9. marca 2015;

Skúšobný senát pre pridelenie autorizačných osvedčení na špecializácie reštaurovania:

4. mája 2015 o 9:00 v kancelárii KR

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR najneskôr 16. marca 2015

***

Skúšobný senát pre pridelenie dočasných osvedčení a riadnych osvedčení na špecializácie reštaurovania:

9. novembra 2015 o 9:00 v kancelárii KR

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR najneskôr 9. septembra 2015.

Skúšobný senát pre pridelenie autorizačných osvedčení na špecializácie reštaurovania:

9. novembra 2015 o 9:00 v kancelárii KR

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR najneskôr 16. septembra 2015.