Mimoriadna udalosť požiaru v Banskej Štiavnici z uplynulého víkendu v negatívnom zmysle veľmi zasiahla celý reštaurátorský stav, ktorý je z tejto udalosti zhrozený. Komora reštaurátorov združujúca vysoko kvalifikovaných reštaurátorov, ktorí majú bohaté skúsenosti a prax aj pri odstraňovaní následkov požiaru na národných kultúrnych pamiatkach a na zbierkových predmetoch zbierkotvorných inštitúcií, sa preto rozhodla, že ponúkne súčinnosť dotknutým vlastníkom národných kultúrnych pamiatok a správcom zbierkových predmetov z Banskej Štiavnice. V prípade záujmu o poskytnutie tejto súčinnosti je možné kontaktovať Komoru reštaurátorov prostredníctvom mailu na e-mailovú adresu komora@restauro.sk