Komora reštaurátorov v súvislosti s požiarom v Banskej Štiavnici ubezpečuje verejnosť, že Slovenská republika disponuje dostatočným počtom profesionálnych reštaurátorov s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí sú schopní odborným spôsobom ošetriť formou konzervovania a reštaurovania všetky národné kultúrne pamiatky a zbierkové predmety zasiahnuté požiarom. V týchto dňoch bezprostredne po požiari sú schopní aj odborným spôsobom zhodnotiť ich aktuálny stav a rozsah ich poškodenia, určiť správny krízový plán ich prevencie a ochrany, ako aj určiť návrh najvhodnejšieho postupu a technológie ich konzervovania a reštaurovania. Dotknutí vlastníci národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov z Banskej Štiavnice sa preto môžu obrátiť na Komoru reštaurátorov (www.restauro.sk)

prostredníctvom mailu na e-mailovú adresu komora@restauro.sk

alebo telefonicky na mobilné číslo +421 911 881 105,

kde im budú poskytnuté bližšie informácie a odpovede na ich otázky.