Nedávno vydaná kniha reštaurátorky, členky Komory, p.Márie Bidelnicovej Vás prevedie cez jej dlhoročné pôsobenie v oblasti reštaurovania mnohých významných diel výtvarného umenia z rôznych dejinných období.

Beseda o knihe sa bude konať 11.apríla o 18:00 v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ul. v Bratislave. Pozvanie prijala aj historička umenia Dagmar Kudoláni Srnenská, vedúci reštaurátor Slovenského národného archívu Ivan Galamboš a pamiatkár PhDr. Peter Jurkovič.