Dňa 3. decembra 2019 poslanci Národnej rady Slovenskej republiky hlasovali o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Senka a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony.

Cieľom tohto návrhu zákona bolo od 1. januára 2020 zriadiť „Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry“. Tie sa mali stať nástupcom oblastných reštaurátorských ateliérov Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, ktoré nemôžu od 11. februára 2019 legálnym spôsobom reštaurovať národné kultúrne pamiatky a ani zbierkové predmety múzeí a galérií, a to na základe nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 19. septembra 2018 pod sp. zn. PL. ÚS 12/2016-152.

 

Národná rada Slovenskej republiky tento návrh zákona neschválila, čím sa od 1. januára 2020 nezriadia „Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry“.

 

Výsledok hlasovania poslancov Národnej rady Slovenskej republiky možno nájsť tu:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=43494

 

Komora reštaurátorov ďakuje všetkým poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí tento návrh zákona nepodporili. Zároveň dúfa, že obdobné návrhy zákonov, ktoré vôbec nesledujú zlepšenie stavu nášho kultúrneho dedičstva a sledujú iba uspokojovanie zištných individuálnych záujmov a ambícií malej skupiny osôb, sa už v budúcnosti nebudú predkladať Národnej rade Slovenskej republiky.

Pridaj komentár