Vážení členovia Komory reštaurátorov,
Mgr. art. Štefan Kocka Vás srdečne pozýva na otvorenie výstavy Obnovený pôvab mortuárií
v utorok, 7. júna 2016 o 17:00h
v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave.

Všetci ste vítaní!
Kancelária KR
pozvanka