Dňa 9.4.2013 bnola na účet KR pripísaná suma 120,00€ z účtu 2928862467/1100 bez uvedenia variabilného symbolu. Prosíme odosielateľa, aby sa identifikoval kancelárii KR.