Vážení kolegovia a priatelia,

v mene predstavenstva KR vám želám úspešný reštaurátorský rok 2019!

Barbara Davidson

Predsedníčka KR

PF19_KomoraR