Vážení členovia KR,
zverejňujeme výberové konanie na post riaditeľa. GPMB v Liptovskom Mikuláši.
Kancelária KR
komplexné riadenie a zodpovednosť za činnosť organizácie; • zodpovednosť za hospodárne a efektívne nakladanie so zvereným majetkom organizácie;