Vážení členovia Komory reštaurátorov,

prosím venujte pozornosť splatnosti

1% odvodového príspevku (minimálne 30,00€)

a poistného na obdobie 17.07.2018 – 16. 07. 2019 (23,00€, alebo 54,00€; za s.r.o. 38,00€)

do 15. apríla 2018!

Prosíme Vás plaťte zvlášť 1%, zvlášť poistné!

Ďakujeme za pochopenie

Kancelária KR