Vážení členovia Komory reštaurátorov,

zákon č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. novembra 2015 ustanovuje RPO ako zdroj právne platných údajov.

V zmysle tohto zákona je právnická osoba Komora reštaurátorov ako inštitúcia vydávajúca oprávnenia (osvedčenia na špecializácie reštaurovania) na výkon reštaurátorskej činnosti v zmysle zákona 200/1994 Z.z. povinná vykonávať zápis a výmaz IČO, ktoré bolo dosiaľ vydávané Štatistickým úradom. V tomto zmysle žiadame členov KR, aby kancelárii KR nahlásili Identifikačné číslo organizácie (IČO), na ktoré vykonávali (aj dátum kedy bolo prípadne IČO zrušené) resp. vykonávajú reštaurovanie v zmysle Zákona 200/1994 Z.z.

Členom KR, ktorí mienia zmeniť výkon reštaurátorskej činnosti v zmysle zákona 200/1994 zo s.r.o. na SZČO pridelí IČO kancelária KR.

Novým členom – pokiaľ sa vyjadria, že budú vykonávať rešt. činnosť ako SZČO – pridelí IČO tiež kancelária KR.

Predstavenstvo KR