Vážení členovia Komory reštaurátorov, vážení budúci členovia Komory reštaurátorov,

zverejňujeme termíny zasadnutí skúšobných senátov KR v roku 2018:

Uzávierka/deadline pre podanie žiadosti do jarného skúšobného senátu KR: pondelok, 19. februára 2018;

– I. kolo (bez účasti žiadateľov) skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 12. marca 2018;

– II. kolo skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 9. apríla 2018.

 

Uzávierka/deadline pre podanie žiadosti do jesenného skúšobného senátu KR: pondelok, 17. septembra 2018;

– I. kolo (bez účasti žiadateľov) skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 8. októbra 2018;

– II. kolo skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 29. októbra 2018.

 

Žiadatelia o zápis do zoznamu členov KR nájdu tlačivá žiadostí na tejto webovej stránke >Kontakt.

Žiadosti elektronicky vyplnené,

pdf. skeny  Bc a Mgr. art. diplomov a vysvedčení o vykonanej štátnej skúške, výpisu z registra trestov, OP,

zoznam predložených dokumentácií,

zoznam vykonaných reštaurátorských prác po ukončení vysokoškolského štúdia v režime výkonu odbornej praxe a odporučenie reštaurátora

prosíme zaslať emailom na komora@restauro.sk ako Wordový .doc alebo .docx a po telefonickom dohovore osobne priniesť do kancelárie KR spolu s dokumentáciami najneskôr v deň uzávierky.

Pre členov KR, žiadateľov o pridelenie osvedčenia na ďalšiu špecializáciu reštaurovania nie sú horeuvedené žiadosti určené!

Prosíme neposielajte Vaše žiadosti poštou!

Kancelária KR