Pozor! Zmena miesta konania valného zhromaždenia!

Pozvanka s programom VZ 14.05.2018