Na 48. zasadnutí 23. októbra 2017 Skúšobný senát pridelil:

Mgr. Petrovi Gombošovi, akad. mal.-rešt. osvedčenie na špecializáciu M2 – reštaurovanie tabuľovej maľby.