Na 49. zasadnutí 9. apríla 2018 Skúšobný senát KR pridelil:

Mgr. art. Ľubomírovi Kucovi – osvedčenie na špecializáciu S4 – reštaurovanie drevených architektonických článkov,

akad. soch. Tomášovi Luptákovi – osvedčenie na špecializáciu S9 – reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry.

 

Novému členovi Komory reštaurátorov,

Mgr. art. Petrovi Záhorovi osvedčenie na špecializáciu M1 – reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry.