Predstavenstvo na svojom zasadnutí dňa 16. 02. 2015 schválilo poplatky:

  • za znovuvyhotovenie úradnej listiny (osvedčenie o členstve, alebo osvedčenie o pridelených špecializáciach) – 15.00€
  • za výrobu novej pečiatky – 25,00€
  • za potvrdenia o poistení výkonu rešt. činnosti a pridelených osvedčeniach – 5,00€.