Vážení členovia Komory reštaurátorov,

na webovej stránke KR > Legislatíva > Základné dokumenty

je umiestnený aj nový Skúšobný poriadok KR, ktorý bude platný od 18. septebra 2018.

Predstavenstvo KR