Vážení členovia Komory reštaurátorov,

v diskrétnej zóne sú umiestnené výsledky volieb z valného zhromaždenia 14. mája 2018

a na verejne prístupnej zóne > O komore > Orgány Komory reštaurátorov

je umiestnené aktualizované zloženie orgánov Komory reštaurátorov.

Kancelária KR