Vážení členovia Komory reštaurátorov, prikladáme pozvánku na tohoročný Bardkontakt.

Kancelária KR

Vážené dámy a páni, vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať a vašich členov na

XXVI. konferenciu BARDKONTAKT 2018 na tému Cintoríny a pamätníky v kontexte života a rozvoja obcí. 

Konferencia chce poskytnúť priestor na medziodborovú diskusiu – výmenu skúseností problematike ochrany, údržby, spravovania aj perspektív uplatnenia cintorínov,

pomníkov a pamätníkov v živote obcí: v kontexte zachovania miestnych tradícií, prezentácie hodnôt tohto dedičstva, ale aj možností skvalitnenia života obce či ďalšieho rozvoja miestnych komunít.

Všetky aktuálne informácie a pokyny k účasti nájdete na webovej stránke konferencie: http://bardkontakt.wixsite.com/2018 .