Vážení členovia Komory reštaurátorov,

Predstavenstvo KR Vám praje pokojné a šťastné Vianoce a veľa zdravia, radosti, šťastia a pracovných úspechov po celý rok 2017.

kr-pf-2017