Vážení členovia Komory reštaurátorov,

naďalej pri všetkých platbách platí:

– každú platbu hradíte zvlášť;

– platby je možné realizovať bankovým prevodom, vkladom hotovosti na účet Komory reštaurátorov (ku každému vkladu je potrebné priplatiť 1,50€);

– pri každej úhrade je potrebné uviesť Váš variabilný symbol – číslo z „malého“ osvedčenia o členstve.

Členské pre rok 2017 – výška aj splatnosť do 31. januára 2017 zostávajú nezmenené:

130,00€ – autorizovaní reštaurátori,

  50,00€ – spolupracujúce osoby a reštaurátorky na materskej dovolenke (nevykonávajúce rešt. činnosť)

100,00€ – riadni členovia;

1% za rok 2016 : minimálna výška 30,00€, splatnosť do 15. apríla 2017;

poistné 17.7.2017 – 16.7.2018 : splatnosť do 15. apríla 2017! Výška zostáva nezmenená – 23,00€ alebo 54,00€. Poistné za s.r.o.–  38,00€.

Penalizácia oneskorených platieb tiež zostáva na 10% mesačne z dlžnej sumy.