Mgr. art. Jana Križanová, ArtD. pridelené osvedčenie na špecializáciu U3 – Reštaurovanie fotografií;

Mgr. art. Ernest Vajčovec  pridelené dočasné osvedčenie na špecializáciu S9 – Reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry. (Odborný garant: doc. Mgr.art. Jana Karpjaková Balážiková);

Nový člen Komory reštaurátorov:

Mgr. art. Roman Tóth  pridelené osvedčenie na špecializáciu S2 – Reštaurovanie drevených  polychrómovaných sôch.