Predstavenstvo Komory reštaurátorov vyhlasuje termíny skúšobných senátov pre rok 2017:

  • 47. zasadnutie skúšobného senátu KR v pondelok, 10. apríla 2017

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR emailom aj osobne najneskôr v pondelok, 20. februára 2017

a

  • 48. zasadnutie skúšobného senátu KR v pondelok, 23. októbra 2017

           Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR emailom aj osobne najneskôr v pondelok v pondelok, 11. septembra 2017.