Vážení členovia Komory reštaurátorov,

Predstavenstvo KR Vás vyzýva, aby ste kancelárii KR posielali návrhy na udelenie Ceny prof. Veselého za reštaurovanie ukončené v roku 2016.

Návrh musí obsahovať meno reštaurátora – člena KR, presný názov reštaurovanej pamiatky, 4 – 5 fotografií zo stavu pred, počas a po reštaurovaní pamiatky (v rozlíšení 72dpi pre email). Návrhy môžete posielať aj emailom.

Odborná porota Ceny prof. K. Veselého zasadne v septembri t.r. počas seminára o reštaurovaní.

Miesto konania seminára Vám včas oznámime.

Predstavenstvo KR