Vážení členovia Obce reštaurátorov Slovenska a Komory reštaurátorov,

v decembri 2016 bol vyskladnený Zborník prednášok z bratislavského seminára.

V kancelárii KR sú zborníky k dispozícii.