Vážení členovia Komory reštaurátorov,

valné zhromaždenie KR sa uskutoční v pondelok, 24. apríla 2017 od 9:00hod

na tradičnom mieste – vo veľkej zasadačke budovy ÚVS na Bárdošovej ulici 33 v Bratislave.

Pozvánku s programom prikladáme.

Tešíme sa na stretnutie!

Predstavenstvo KR

Pozvanka & program VZ 24.04.2017