Na 47. zasadnutí 10. apríla 2017 Skúšobný senát Komory reštaurátorov udelil

 Mgr. art. Jurajovi Puškárovi autorizačné osvedčenie na špecializáciu S9–reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry;

Mgr. art. Štefanovi Siváňovi osvedčenie na špecializáciu S9–reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry;

Mgr. art. Monike Brinckovej osvedčenie na špecializáciu M3 – reštaurovanie závesného obrazuna plátne, alebo inom nosiči;

Mgr. art. Jurajovi Puškárovi dočasné osvedčenie na špecializáciu S1 – reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických článkov v nadväznosti na historickú architektúru.

Novej členke Komory reštaurátorov:

Mgr. art. Kataríne Urbanovej osvedčenie na špecializáciu M3 – reštaurovanie závesného obrazu na plátne, alebo inom nosiči.

Predstavenstvo Komory reštaurátorov dňa 10. apríla 2016 potvrdilo výsledky Skúšobného senátu KR.