Vážení členovia Komory reštaurátorov,

prikladáme list s ponukou jedno- až trojmesačnej stáže vo Washingtone.

Kancelária KR

KR 313-2015 ponuka staze